ความแตกต่างระหว่างอาหารไทยกับอาหารต่างชาติ

ความแตกต่างระหว่างอาหารไทยกับอาหารชาติอื่น  อาหารของชนชาติอื่นที่คนไทยรู้จักมักคุ้น ได้แก่ อาหาร จีน แขก ฝรั่ง และญี่ปุ่น เป็นต้น  อาหารไทยจะมีรสชาติเข้มข้น  รสจัดจ้าน เป็นต้น

อาหารไทย

                 เมนูอาหารไทยอร่อยๆ อาหารไทยทำง่าย มีทั้งเมนูกับข้าว และอาหารจานเดียว

     

อาหารชาติอื่น

1.อาหารจีน  มีรสจืดเป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วยอาหารที่เป็นน้ำคือ แกงจืด เป็นอาหารหลัก นอกจากนั้นก็มีอาหารที่ปรุงด้วยการผัด ทอด และนึ่ง

 

อาหารฝรั่ง  มีรสกลมกล่อม อาจมีรสเผ็ด ที่ได้จากพริกไทย และมัสตาร์ดบ้าง ไขมันได้จาก เนย ส่วนคุณค่าอย่างอื่นได้จากผักและเนื้อสัตว์ ชาวตะวันตกนิยมรับประทานเนื้อสัตว์เป็นชิ้นใหญ่ๆ เพื่อเสริมสร้างพลังงาน

 

อาหารญี่ปุ่น มีรสเค็มและหวานเป็นส่วนใหญ่ ชาวญี่ปุ่นนิยมรับประทานปลามากกว่าอย่างอื่น

อาหารแขก มีรสเผ็ดร้อน และใส่เครื่องเทศมากกว่าอาหารชาติอื่นๆ