ขนมหวานคืองานศิลปะ ที่แสนอร่อย …ที่มีจานเป็นเหมือนผืนผ้าใบ  มีเชฟเป็นศิลปิน และวัตถุดิบต่างๆก็คือสีที่ช่วยสร้างสรรค์งานศิลป์ให้สมบูรณ์ ต่างคน…ต่างเทคนิค ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์งานที่มี […]