หมวดหมู่: อาหารต่างชาติ

เทคนิคการประกอบอาหาร

 เทคนิคการเลือกซื้ออาหารเพื่อนำมาประกอบอาหารนาๆชาติ  เทคนิคการประกอบอาหารประเภทต่างๆ ทำให้คนไทยโดยทั่วไป ต้องหาความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารของประเทศนั้น ๆ เพิ่มเติม สำหรับช่วงเวลาในการรับประทานอาหาร […]

ความแตกต่างระหว่างอาหารไทยกับอาหารต่างชาติ

ความแตกต่างระหว่างอาหารไทยกับอาหารชาติอื่น  อาหารของชนชาติอื่นที่คนไทยรู้จักมักคุ้น ได้แก่ อาหาร จีน แขก ฝรั่ง และญี่ปุ่น เป็นต้น  อาหารไทยจะมีรสชาติเข้มข้น  รสจัดจ้าน เป็นต้น อาหารไทย                 […]